top of page

Appen Gjenklang

 

TILGANG til APPEN

Kommuner, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner kan nå abonnere på appen. Den er å finne i Apple Store og Google Play, og må lastes ned derfra. 

Du får tilgang ved å;

  • ta kontakt med oss og gi oss din mailadresse. 

  • betale med vipps eller faktura. 

  • få tildelt et passord av oss for pålogging.

 

Ta kontakt med oss her:

Mail: mail@gjenklang.com eller trinelise.aasheim@gmail.com 

tlf.: +47 41262780

PRIS:

Kr 149,- pr mnd. for enkelt-brukere.

For kommuner , institusjoner og organisasjoner vil prisen variere etter størrelse og antall brukere. 

Det er fullt mulig å forhandle om pris også for enkeltbrukere.     

 

Vi ser fram til å høre fra deg. 

fullsizeoutput_3230.jpeg

Sang-appen Gjenklang;

er banebrytende og brukervennlig, og sangene er kun et par tastetrykk unna.

består av sanger fra de eldres livs-repertoar og kulturelle kapital, deriblant sanger de lærte på skolen.

gir forslag til korte og lengre spillelister, tilrettelagt etter den aktuelle årstiden vi til enhver tid er inne i, samt julesanger, påskesanger og 17.maisanger når de er aktuelle.

gjør det enkelt å bruke sang i stua eller på rommet, og legger til rette for personsentrert miljøbehandling, gode fellesskapsopplevelser, og individuell omsorg. 

er laget slik at man ikke trenger å synge selv, man kan mime. Blikket og tilstedeværelsen er alltid det viktigste.

kan bistå alle som trenger litt hjelp til å finne sanger de eldre kan. 

inviterer til å vise stor interesse for sanger som eldre kan. 

er forankret i musikkterapeutisk tilnærming og metode.

gir tilgang til lettleste artikler om hvorfor og hvordan vi bruker sang.

Sang i eldreomsorgen er viktig fordi;

  • sang kan bidra til at mennesker i kan ha godt og meningsfullt livsinnhold hver eneste dag.

  • sang som aktivitet skaper mulighet for deltakelse. 

  • sang kan bidra til å holde den enkeltes livshistorie levende.

  • sanger som representerer de eldres kulturelle kapital kan bidra til gjenkjennelse og mestring. 

  • sang kan bidra til å styrke identitet og selvfølelse, skape god livskvalitet, og gi opplevelser av velvære.

  • å synge sammen med andre gir opplevelser av fellesskap og likeverd.

fullsizeoutput_29d.jpeg
fullsizeoutput_3230.jpeg

TILRETTELAGT FOR
PERSONSENTRERT OMSORG.
 
Sangutvalget har tatt utgangspunkt i de eldres kulturelle kapital, og sangene er tilrettelagt for målgruppen: Gjenkjennelighet, passelig tempo og toneleie, og tydelig tekst-uttale. 
Vi følger den aktuelle årstiden.

Julesangene som ikke vil ligge i appen hele året.

Skjermbilde 2023–06–03 kl. 19.42_edited.jpg

SPILLELISTER
 
Er du sammen med flere, trykk på ikonet "Groups".
Her er ferdige spillelister med sanger i en rekkefølge som passer. 
Det er korte og lengre spillelister, alt etter behov.

fullsizeoutput_3231.jpeg

 

MINNER

Under ikonet "individual" ligger det ferdige spillelister med sanger som passer for individuell tilnærming.

Dere kan spille en og en sang, og snakke om minner som sangen vekker, 

eller spille flere sanger etter hverandre.

Her ligger også ei spilleliste med beroligende sanger.

IMG_1440.PNG

FORDYPNING

Under ikonet "educational" finner du øverst introduksjon og forklaringer til appen. Les dem gjerne før du starter med å bruke appen.
Her finner du også artikler om hvorfor sang i demensomsorgen er så viktig. 
Det ligger en praktisk veiledning om hvordan tilrettelegge for sang i gruppe; råd om tilrettelegging, organisering og gjennomføring.
 
 
 
 
.

fullsizeoutput_322e.jpeg

SANGENE

Under hver sang ligger navn på tekstforfatter og melodiskaper.
Det står også noen linjer om hva sangen handler om, og forslag til tema for samtale.
Det er ikke nødvendig å spille alle versene, du kan følge med på om det er noen som kan flere vers, for da kan det være viktig å spille dem.

 

fullsizeoutput_322f.jpeg

SALMER
 
Åndelig omsorg er en del av den helhetlige tilnærmingen som er lovfestet for tjenesten. 
Salmer er en viktig del av de eldres kulturarv, og var pensum på skolen.
Er pasienten troende, betyr salmer og sanger med åndelig innhold svært mye, 
både å høre og synge.
Salmene med gitar-akkompagnement egner seg spesielt å lytte til, og til bruk i terminal omsorg. 

bottom of page