top of page

Sang-appen Gjenklang;

 • er banebrytende og brukervennlig, og sangene er kun et par tastetrykk unna.

 • består av sanger som er hentet fra de eldres livs-repertoar og kulturelle kapital, deriblant sanger og salmer de lærte på skolen.

 • gir forslag til korte og lengre spillelister, tilrettelagt etter den aktuelle årstiden vi til enhver tid er inne i, samt julesanger, påskesanger og 17.maisanger når de er aktuelle.

 • gjør det enkelt å bruke sang i stua eller på rommet, og legger til rette for personsentrert miljøbehandling, gode fellesskapsopplevelser, og individuell omsorg. 

 • er laget slik at man ikke trenger å synge selv, man kan mime. Blikket og tilstedeværelsen er alltid det viktigste.

 • kan bistå alle som trenger litt hjelp til å finne sanger de eldre kan. 

 • inviterer til å vise stor interesse for sanger som eldre kan. 

 • er forankret i musikkterapeutisk tilnærming og metode.

 • gir tilgang til lettleste artikler om hvorfor og hvordan vi bruker sang.

Sang i eldreomsorgen er viktig fordi;

 • sang kan bidra til at mennesker som er i en utfordrende livsfase, kan ha godt og meningsfullt livsinnhold hver eneste dag.

 • sang som aktivitet skaper mulighet for deltakelse. 

 • sang kan bidra til å holde den enkeltes livshistorie levende.

 • sanger som representerer de eldres kulturelle kapital kan bidra til gjenkjennelse og mestring, spesielt for mennesker med kognitiv svikt.

 • sang kan bidra til å styrke identitet og selvfølelse, skape god livskvalitet, og gi opplevelser av velvære.

 • å synge sammen med andre gir opplevelser av fellesskap og likeverd.

SANG-APP: Tekst
bottom of page