top of page
3-kopi_edited_edited_edited.jpg

Sang-appen Gjenklang;
et innovativt verktøy

IMG_2302.PNG

sang-appen 

GJENKLANG

 • er banebrytende og brukervennlig. 

 • bidrar til at sang og musikk de eldre kan, kun er et par tastetrykk unna.

 • består av sanger hentet fra de eldres kulturelle kapital, deriblant sanger og salmer de lærte på skolen.

 • gir forslag til korte og lengre spillelister.

 • gjør det enkelt å bruke sang i stua eller på rommet.

 • legger til rette for miljøbehandling og fellesskapsopplevelser, og for individuell omsorg.

 • er utformet slik at en ikke må å lete etter sanger, den tilbyr ferdige spillelister.

 • du trenger ikke å synge selv, du kan mime.

 • blikket og tilstedeværelsen din er viktigere enn stemmen.  

 • målet er å vekke gjenklangen i de eldre.

 • innsteget ditt kan være ønsket om å lære noen av sangene de eldre kan.


Sang-appen forankret i musikkterapeutisk tilnærming og metode. 

Den gir også tilgang til lettleste artikler om tilrettelegging, og hvorfor sang og musikk er så viktig.

Appen er blitt til med økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam, og med Hospiceforum Norge som søkerorganisasjon.

På rommet 2 komprimert.JPG

Appen er blitt til med støtte fra:


HOSPICEFORUM NORGE 

søkerorganisasjon


STIFTELSEN DAM

økonomisk støtte

50831043717_1517f55d6e_b.jpg
bottom of page