top of page
fullsizeoutput_29d.jpeg
Jeg er havren
00:00 / 03:05

 Sang-appen Gjenklang;

 • er banebrytende og brukervennlig, og sangene er kun et par tastetrykk unna.

 • tilrettelagt for individuell bruk av sang.

 • tilrettelagt for allsang i større eller mindre grupper.

 • følger den aktuelle årstiden vi til enhver tid er inne i.

 • inneholder også; julesanger, påske-sanger og 17. mai-sanger, når disse er aktuelle.

 • de aller fleste tekstene til sangene finner du i sangboken: "Syng med" - sanger i stor skrift.

fullsizeoutput_322e_edited.jpg

OBS.:
Sang-appen Gjenklang ligger på AppStore og GooglePlay.

For innlogging:
kontakt oss på mail for å få passord. 

Pris på abonnement pr mnd.: 

 • Enkeltbrukere: kr 149,- 

Kommuner, institusjoner, organisasjoner og grupper kan ta kontakt for å få et godt tilbud.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Vi kan også tilby;

 • Fagdager

 • Inspirasjonsseminarer

 • Faglunsjer

   Tema: Bruk av sang i personsentrert omsorg

Syng med sang-appen både hjemme,
i institusjon og i organisasjon

Sang er viktig fordi;

 • sang kan kan skape godt og meningsfullt livsinnhold i dagene.

 • sang kan bidra til å holde menneskers livshistorie levende.

 • sang som aktivitet skaper mulighet for deltakelse. 

 • sanger som representerer menneskers kulturelle kapital kan bidra til gjenkjennelse og mestring. 

 • sang kan bidra til å styrke identitet og selvfølelse, og gi opplevelser av velvære.

 • å synge sammen med andre gir opplevelser av fellesskap og likeverd.

 

     Appen er forankret i musikkterapeutisk tilnærming og metode.

fullsizeoutput_29d_edited.jpg

 Sang-app på sykehjem:

 • gjør det enkelt å bruke sang i stua eller på rommet.

 • består av sanger fra de eldres livs-repertoar, deriblant sanger de lærte på skolen.

 • gir forslag til korte og lengre spillelister, tilrettelagt etter den aktuelle årstiden vi til enhver tid er inne i.

 • legger til rette for personsentrert miljøbehandling, gode fellesskapsopplevelser, og individuell omsorg. 

 • er laget slik at man ikke trenger å synge selv, man kan mime.

 • blikket og tilstedeværelsen din er alltid det viktigste.

 • kan bistå alle som trenger litt hjelp til å finne sanger som de eldre kan. 

 • inviterer til å vise interesse for den enkeltes ressurser. 

 • er forankret i musikkterapeutisk tilnærming og metode.

 • gir tilgang til lettleste artikler om hvorfor og hvordan vi bruker sang.

          TAKK!

De første sangene vi la inn i appen, var innspilt med Marianne Graff som akkompagnatør. Hun er dyktig, og har gjort en god jobb.

Noen av salmene som er sunget inn, er akkopagnert av Stein Helge Solstad på gitar. Han er jazz-musiker, og har vist noe av sin musikalske følsomhet i innspillingene.

 

Ulf Nilsen er nå vår dyktige musiker. Han gjør en fantastisk jobb, og skaper musikk som gir sangene vinger. Han er fleksibel og kreativ. Hans skaperevne, med flygelet som instrument, har tilsynelatende ingen begrensninger. Vi er svært takknemlig for samarbeidet med Ulf.

Thor Neby stiller trofast opp som tekniker i Neby Studio. Han gjør en formidabel jobb for oss, og gir både inspirasjon og motivasjon til videre arbeid.

Frode Krisner er vår dyktige samarbeidspartner på det tekniske området, og som mentor. Han er alltid vennlig og støttende, og hans innsats er helt uvurderlig. Det hadde ikke blitt noen sang-app uten ham.

Hjertelig takk til dere!

Og en stor takk også til alle dere som heier på oss! 

bottom of page