top of page
Uten navn.png

Bakgrunn

Etter erfaringer fra engasjement på en rekke sykehjem, og sett hvordan sangen gir gjenklang i de eldre, ble det maktpåliggende å søke og bidra til at sang og musikk kan få en enda mer sentral plass innenfor dette feltet. På denne bakgrunn utviklet musikkterapikollegaene Marianne Graff og undertegnede, Trine Lise Aasheim, opplæringsprogrammet Gjenklang. Inspirert av de erfaringene vi hadde fått, og de mange flotte menneskene vi hadde møtt.

Marianne avsluttet samarbeidet i 2017.

 

Gjenklang ble framskrevet i Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En reform for eldre. Her skriver de på side 137, i kapitlet om miljøbehandling: ”Gjenklang er et opplæringstiltak for bruk av sang i samværet med personer med demens. I Songdalen kommune brukes sang og musikk aktivt som miljøtiltak for beboere i sykehjem, dagsenter og omsorgs-boliger. Gjenklang skal bidra til gode stunder for beboere og pasienter. To musikkterapeuter har funnet fram til sanger den eldre generasjonen lærte på skolen. De har sunget sangene inn på CD, i et tempo og toneleie som passer de eldre. Sangen legger til rette for samtaler rundt minner som dukker opp.

Musikkterapeutene har undervisning for personalet på arbeidsplassen, der de viser hvordan ansatte kan bruke dette som verktøy, selv om de ikke selv ønsker eller tør å synge”.

 

Sang-appen GJENKLANG;

er en videreutvikling av verktøyet som er beskrevet i avsnittet over. Du kan lese mer om appen under ikonet "SANG-APP" på denne nettsiden. Det er mulig å abonnere på appen, som lastes ned fra App Store eller Google Play. Ta kontakt med oss for å få tilgang.

bottom of page