top of page

Personvern-erklæring

Behandling av personopplysninger i Gjenklang AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Gjenklang AS samler inn og bruker personopplysninger når du er leverandør, kunde, besøker nettsiden vår  eller bruker Gjenklang appen

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Gjenklang AS (org.nr.  TBA). Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Forretningsadresse: Hallvard Bergves vei 10 A, 0976 Oslo

Postadresse: Hallvard Bergves vei 10 A, 0976 Oslo

E-post: personvern@gjenklang.com

Telefon: +4741262780

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvilke opplysninger vi samler inn, er beskrevet under


Som kunde og bruker av Gjenklang-appen

Hvis du er kunde av oss, kan vår behandling av dine personopplysninger oppsummeres slik, avhengig av hva slags kundeforhold vi har med deg:

Aktivitet 1

Behandling/Formål

Administrasjon av kundeforhold.

Type opplysninger og kilde:

Personalia og kontaktinformasjon privatkunder;


 • Navn, adresse, e-post, betalingsinformasjon og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

 • Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra deg

Kontaktinformasjon hos næringskunder;

 • Navn, epostadresse, adresse, telefonnummer til kontaktpersoner, betalingsinformasjon og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

 • Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra deg eller din virksomhet

Behandlingsgrunnlag:

Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med kunder, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

Aktivitet 2

Behandling/Formål

Bruk av Gjenklang Appen

Type opplysninger og kilde:

Etablering av brukerprofil i Appen:

Navn og epost til bruker

Behandlingsgrunnlag:

Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med kunder, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

Aktivitet 3

Behandling/Formål

Optimalisering av Tjenesten/ systemutvikling

Type opplysninger og kilde:

For å optimalisere og videreutvikle våre tjenester kan vi

 • bruke aggregerte og/eller anonymiserte opplysninger om deg herunder, din bruk av tjenestene og Appen.

Behandlingsgrunnlag:

GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har en berettiget interesse i å tilby våre kunder en best mulig tjeneste, herunder App

Aktivitet 4

Behandling/Formål

Markedsføring

Type opplysninger og kilde:

Når du er kunde hos oss eller har samtykket til å motta markedsføring

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

Behandlingsgrunnlag:

GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav a og f. Markedsføringsloven § 15

Dersom vi behandler personopplysninger om deg som et resultat av at du er kunde hos oss kan vi kontakte deg med informasjon om liknende produkter og tjenester (herunder spesialtilbud, rabatter etc.) så lenge du ikke har reservert deg mot slike henvendelser. Dersom henvendelsen fra oss skjer ved hjelp av elektronisk kommunikasjon må du ha samtykket til at vi kan henvende oss til deg på denne måten.

Besøkende på hjemmesiden vår

Behandling/Formål

Kundekontakt

Type opplysninger:

Når du tar kontakt med oss via kontaktskjema på nettsiden vår, vil vi behandle

kontaktinformasjon som er nødvendig for å besvare henvendelsen, herunder navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen

Behandlingsgrunnlag:

GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav f)

Vår behandling har grunnlag i en interesseavveining etter Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å kunne besvare henvendelsen.

Leverandører og andre

Behandling/Formål

Leverandøradministrasjon

Type opplysninger:

Etablering og administrasjon av leverandørforhold

 • Navn, epostadresse, adresse, telefonnummer på kontaktperson

Behandlingsgrunnlag:

GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav b – for å oppfylle avtaler med våre leverandører

Informasjonskapsler (Cookies)

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies).

Du kan finne mer informasjon om hvordan vi bruker cookies her [link]. I tillegg anbefaler vi at du ser på Google Analytics' egne bortvalgsalternativer, tilgjengelig her.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg om å utlevere data til nettselskap eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Gjenklang bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  I den grad behandling av personopplysninger skjer utenfor EU/EØS-området, skjer dette på basis av databehandleravtaler med EU standard klausuler i henhold til GDPR.


Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, for eksempel:

 • Vi lagrer brukerinformasjon knyttet til din konto så lenge du har en avtale om bruk av Gjenklang appen og i fem regnskapsår etter at avtalen er avsluttet i henhold til bokføringsloven. Brukeradferd vil bli anonymisert og deretter slettet ved avslutning av avtalen.

 • Personopplysninger som behandles på basis av samtykke fra deg vil bli slettet når du trekker ditt samtykke tilbake, eller vi ikke lenger har behov for dette.

 • Vi kan lagre personopplysninger lenger, dersom det skulle nødvendig for å forfølge eventuelle rettskrav eller for å overholde rettslige forpliktelser. 

 • Vi lagrer informasjon om våre leverandører i fem regnskapsår etter avsluttet avtale.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på personvern@gjenklang.com
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

For de av våre behandlinger som er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på personvern@gjenklang.com

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, håper vi du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside og i appen.

bottom of page